Agile Transformationer

Agile Transformationer

”Agile” er et vidt begreb. Der er mange agile metoder og frameworks men uanset, hvad der måtte være ”det nye sort”, så er det afgørende, at I vælger den vej, der passer til netop jeres organisation. Det er også vigtigt at holde sig for øje, at en forandringsproces af denne kaliber ikke er simpel.

Uanset metodevalg, så vil det kræve forandringer, der umiddelbart kan virke uforståelige. Derfor er det helt afgørende, at I starter med at vurdere, hvilken metode der passer bedst til jeres kontekst.

Jeres overvejelser kunne f.eks. være disse:

  • Hvor parate er vi til at tage agile arbejdsformer til os
  • Hvor forudsigelig er vores hverdag? Dette vil være afgørende for valget mellem Scrum og Kanban
  • Har vi allerede agile tilgange i brug og skal disse evt. leve videre?
  • Har vi topledelsens opbakning og fulde velsignelse? Det vil have betydning for, hvor bredt den agile model kan bredes ud

Det vigtigste er, at vi sammen lægger et realistisk ambitionsniveau, så I har en reel mulighed for at få indfriet jeres forventninger. På basis af dette ambitionsniveau lægger vi planer for, hvilke metoder, der vil fungere bedst, og hvordan vi får implementeret dem. Vi aftaler, hvordan vi skal bevæge os i den afstukne retning og følge op på resultaterne. Det giver jer mulighed for at verificere, at I faktisk får den værdi af jeres investering, som I ønsker.

Alt kan måles, men ikke alt skal måles!

I agile er der fokus på at skabe løbende værdi, lidt ad gangen og i tårnhøj kvalitet. Dette samtidig med, at vi har det langsigtede mål for øje. Vi har altså både det korte og det lange lys på vores agile motor. Vi vil have transparens i vores system, og vi ønsker at undgå tilbageløb, som er virkelig dyre.

For at vide, hvor vi står, er vi nødt til at måle. Sammen afklarer vi, hvilke målinger, der giver værdi for jer i forhold til de ambitioner, I har med jeres agile transformation.

Vil I vide mere om, hvordan I kan komme i mål med jeres agile tiltag, så kommer vi gerne ud til et inspirationsmøde hos jer.