Agile ydelser

Agile ydelser

Mange virksomheder ønsker at optimere ved at blive mere agile. Det er sund fornuft, da forandringsevne i disse dage, hvor forandringer sker med en hidtil uset hast, er en klar konkurrenceparameter.

Mange undersøgelser viser, at agile virksomheder skaber bedre resultater sammenlignet med andre. Både på projekter og i deres organisation som helhed. Men ”agile” kan være mange ting, og den vej I vælger, bør afgøres af jeres agile parathed og modenhed, jeres ambitionsniveau m.v. Skal det være Scrum eller Kanban, eller måske en blanding? Jeres særlige kontekst bør styre dette valg.

Jeres ambitionsniveau skal være i overensstemmelse med det, jeres organisation kan bære. Hvis I vil skabe forandring, der er holdbar, efter den første interesse har lagt sig, er det en forudsætning, at jeres organisation kan følge med, og at formålet med at gå i en mere agil retning er klart formuleret og forstået. Ellers vil I højst sandsynligt opleve, at I bare får mere af det samme, men blot kalder det noget andet. Vedvarende forandring kræver andet og mere end blot et nyt ordforråd.

Der findes desværre ingen genveje til øget agilitet, selvom det ville være dejligt. Ingen metode kan fjerne kompleksiteten ved en agil transformation. Det kræver mod, vilje til forandring og et ægte ønske om at lægge nogle indarbejdede vaner på hylden. Men har I det, så er I klar til at gå i gang.

Sammen tager vi bestik af jeres parathed, lægger en robust plan, fastlægger ambitionsniveauet og skaber de rammer, der skal til for at lykkes med jeres agile initiativ. Vi underviser og coacher både ledere og teams, så I kan være sikre på, at alle bliver medspillere i en holdbar transformation.