Bloggen med kant

Bloggen med kant, som tør udfordre vanetænkning

I Xvoto tør vi godt stikke næsen frem og skrive om ting, som nogle finder stærkt kontroversielle. Vi gør det ikke for provokationens skyld, Vi gør det fordi, vi ved, at det rent faktisk virker. Det betyder, at vi indimellem får trådt nogle ”metodefundamentalister” over tæerne, men vi tager gerne en på sinkadusen! Vi vil nemlig gerne være med til at hæve barren for god projektledelse, og det kan kun ske, hvis man tør tænke nyt.

Er du projektleder, og vil du som en af de første videi, hvad metode-nørder, agile frontløbere og meget erfarne projekt-mennesker mener?
Er du leder, og vil du gerne følge med i, hvad der sker på projektfronten og vide mere om, hvordan DIN indsats kan bidrage til større succes på jeres projekter?

Så skriv dig op som modtager af Xvotos blogindlæg! De handler alle om ”Projektledelse i virkeligheden” d.v.s. projektledelses god praksis, ledelsens ansvar i projekter, agil projektledelse, agile implementeringer og andet i den boldgade.

Derfor skal du være knivskarp, når roller og ansvar skal fordeles på dit projekt

I alle projektmetoder sker en tydelig fordeling af roller og ansvar. I Scrum er rollerne som Scrum Master, Product Owner og Teamet og de tilhørende ansvarsområder klart beskrevet. I Kanban styres flow i arbejdet ved at balancere udbud og efterspørgsel og med en rollefordeling baseret…

Læs mere »

En historie om projektspild og hvordan det kan undgås

Forsinkede projekter betyder, at millioner og atter millioner hældes i kloakken Mange mener, at projektledelse bare er sund fornuft. Gid det var så vel, men hvis det var så enkelt, så ville man ikke se det kæmpespild, som man har haft og stadig har på…

Læs mere »

Skal – skal ikke – Om certificering af projektledere: Er det unødvendig spild af tid og penge eller er det dumt at lade være?

Der er jævnligt debatter i gang om, der er nogen værdi i projektledercertificeringer eller ej. Disse debatter bærer tit præg af nærmest religiøse holdninger enten for eller imod certificeringer. Problemet i den slags debatter er, at det er umuligt at bevise, om man har ret,…

Læs mere »

Management Behavior that Will Make or Break a Robust Agile Implementation

A couple of months ago the following statement was made at a conference by a business manager: “We want better projects, so the management of our company has decided that everyone will start working agile from January 2015”. I was puzzled. Very puzzled. Did he honestly believe that the…

Læs mere »

Så galt kan det også gå, når man præsenterer nye ideer

I sidste uge var jeg i Amsterdam. Jeg skulle holde indlæg om, fordelene ved at kombinere traditionelle og agile projektmetoder, og hvad der skal til, for at få kombinationen til at virke optimalt. Indlægget var naturligvis velforberedt, og min mission var bl.a. at gøre opmærksom…

Læs mere »

The Simple Reasons Why Agile Implementations Often Fail

I returned a few days ago from the annual PMI conference in Belgium, where I was giving a speech about the pitfalls in project communication. One of my main points was that too many different languages are being spoken in terms of projects in most…

Læs mere »

Den (måske) overraskende sandhed om ledelsens ansvar i projekter

Nogle ofte oversete fakta om projekter Uanset om projekter foregår i offentlige eller private virksomheder, så gælder de samme mekanismer og regler. Projekters natur og indbyggede dynamik kan ikke ændres uanset hvem, der måtte ønske det eller ligefrem insistere på det. IT-projekter er pr. definition komplekse, og…

Læs mere »

Here are the 4 Questions that I Always Get When I Introduce Kanban as THE Method to Plan and Control Projects and to Increase Project Quality While Keeping the Team Stress-free and the Customer Satisfied

…and of course you will also get my 4 (almost) simple answers to these questions But First a Little Background Information: For several years I have been working with Kanban as the planning and controlling mechanism on my projects which are mainly IT projects/programs. I…

Læs mere »

5 (almost) Secret Factors about Agile Project Management

Agile projects were put on a formula by the Scrum inventors in the nineties, but what about agile project management? What IS agile project management? Factor 1: In Scrum there is no such thing as a project manager, but on real world projects,  of course there are project managers….

Læs mere »

How to Become More Agile while Keeping in Control

How Good is Your Project Performance? How safe are your projects from going over time and budget, and are you sure, that they are delivering the expected value? Research shows that of all projects carried out in organizations, both public and private, almost half of…

Læs mere »

Side 1 af 3 1 2 3