Kanban kurser

Kanban

Du får: Øjeblikkelige og mærkbare effektivitetsforbedringer

Du får: Dybere viden om teorien og principperne bag Kanban

Du lærer: Hvordan du omsætter denne viden til praksis

Mange tænker ”Scrum”, når man siger ”agile”, men har I en uforudsigelig hverdag, hvor I både udvikler nyt, supporterer og vedligeholder det gamle, hjælper kolleger ad-hoc og på den måde er med til at ”smøre maskineriet”? Så er det meget svært at få Scrum til at virke optimalt.

Heldigvis findes der en alternativ vej til organisatorisk agilitet, nemlig Kanban!

På Xvoto’s Kanban kursus punkterer vi de myter, der findes om Kanban. Eksempelvis den udbredte misforståelse, at Kanban kun er til små teams eller projekter. Eller at Kanban bare er en masse gule lapper, der lidt tilfældigt rykkes gennem leverancetavlen.

På 2 intense dage vil du lære de 4 grundlæggende Kanban principper godt at kende sammen med de 6 kernepraksisser, der skal til for at få et rigtigt Kanban system – et pull-system – til at fungere. Du lærer, hvorfor man skal begrænse igangværende arbejde, og hvordan man kan gøre det i praksis. Vi kommer til at arbejde med aktivitetstyper, serviceklasser, og cost-of-delay, som er én af de måder, der risikostyres på i Kanban. Du lærer, hvorfor balance er et begreb, der er helt vitalt i Kanban.

Vi arbejder med flow, og du lærer, hvordan man måler gennemløbstid, aktivitetsniveau, kvalitet samt visualiseringsteknikker. Vi kommer i det hele taget til at arbejde med det, der får et Kanban system til at virke. Både de grundlæggende og de mere avancerede teknikker samt hvilke krav, der stilles til den omkringliggende organisation, når man vælger at arbejde med Kanban.

Gennem praktiske øvelser får vi indarbejdet Kanban metoden, og dermed prøvet teorien af på en måde, der giver dig nogle sjove aha-oplevelser og forståelse for, hvorfor de få, men vitale regler skal overholdes. Du hører også om de mest almindelige faldgruber ved Kanban-implementeringer.

Vi kommer ind på teknikker, der sikrer, at I kun arbejder på aktiviteter, som giver værdi. Herunder hvordan aktiviteterne kommer ind i jeres leverance-board, hvordan man kan sortere og prioritere, og hvordan man får styr på afhængigheder til andre teams eller systemer.

Du vil også høre om de modenhedsniveauer, man arbejder med i Kanban, og hvordan Kanban skalerer både op og ud. Så selv om I starter på team-niveau, så lærer I også, hvordan man kan tage det næste spadestik mod en dybere Kanban-implementering.

Xvotos Kanban kursus gennemføres af Annette Vendelbo – Vi leverer LKU Akkrediteret Kanban-træning.

Udbytte

  • Efter kurset ved du, hvad der skal til for at få Kanban til at fungere optimalt i dit team/organisation
  • Du vil kunne bygge et Kanban board, der omfatter de teknikker defineret som Kanban god praksis
  • Du vil få en sikker start i brugen af Kanban til aktivitetsstyring
  • Du vil vide, hvad der skal til for at skalere Kanban ud over det enkelte team-niveau
  • Du vil lære, hvordan du kan bruge metrikker til at måle det, der har betydning for dig, dit team eller din organisation

Målgruppe

Kurset er for alle, der arbejder med viden-arbejde både i og uden for IT. Du behøver ikke at have forudgående kendskab til Kanban eller agile, men skal helst have en vis forståelse for at arbejde metodisk.

Form

Kurset finder sted i 2 intensive dage, hvor vi vil kombinere undervisning, praktiske øvelser og simulering af Kanban systemer. Vi tilstræber størst mulig deltagerinvolvering, så Kanban bliver godt indarbejdet, og efterfølgende kan bringes i praktisk anvendelse. Prisen for kurset er 10.080 DKK ex moms.

Tilmeld dig her.

 176209022

Kanban-kursus i din virksomhed

Hvis I gerne vil sikre, at alle af jeres projektmedarbejdere får en fælles Kanban-undervisning, men foretrækker, at jeres medarbejdere ikke er for langt væk fra deres projekter eller andre arbejdsopgaver, så tilbyder vi at gennemføre vores Kanban-kurser hos jer.

I står for forplejning og lokaler, og til gengæld får I 10% rabat på vores kursus priser.

Har I særlige ønsker til jeres Kanban-kursus, f.eks. en efterfølgende implementering, så tilpasser vi et Kanban-forløb fuldstændig tilpasset jeres behov. Prisen aftaler vi individuelt.

Procesoptimering og opgavestyring med Kanban-metoden

Brug én dag med Xvotos Kanban-specialist og få styr på dine vigtigste arbejdsprocesser. Vi sætter spot på, hvad I gør i dag, og hvor der er forbedringsmuligheder. I får endvidere en gennemgang af nøgleprincipperne i Kanban, og bliver kloge på, hvordan I kan bruge Kanban til at styre og udvikle jeres processer, så jeres arbejdsmetoder bliver ”fit-for-purpose”.

Styrer du dine processer eller styrer processerne dig? Arbejder I med jeres opgaver på den måde ”som I plejer” eller ”som vi altid har gjort” uden at vide, om det er den smarteste måde? Oplever, at I venter irriterende længe på hinanden? Så trænger jeres proces med garanti til et serviceeftersyn.

Når man har arbejde i nogen tid – måske i flere år – med en bestemt arbejdsproces, så sker det ofte, at der sniger sig nogle uforklarlige og uhensigtsmæssige procestrin ind. Man kommer i tilbageløb, man venter på beslutninger fra chefen og jævnligt står tingene stille. På den måde er man længere tid om at færdiggøre hver opgave end nødvendigt, og der opbygges frustration i organisationen men ikke mindst hos kunderne.

På bare én dag kan I få styr på hvor I skal sætte ind, hvis I skal undgå spildtid og unødvendige tilbageløb. I får nok at vide om Kanban-metoden til, at I kan bruge den til at optimere den måde I arbejder sammen på, facilitere videndeling og få afpasset ”udbud og efterspørgsel”. Det betyder, at I kun har så mange opgaver i gang, som jeres team kan rumme, at I leverer bedre kvalitet hurtigere til jeres kunder, og som bonus får sænket stress-niveauet i jeres organisation.

I står for forplejning og lokaler, og prisen aftales individuelt. Kontakt os lige her, så vi kan finde en løsning i KUN kan blive tilfredse med.