Rådgivning der rykker

Rådgivning der rykker

Projektledelse er en kompleks profession. Vi hører tit folk, der siger: ”Hvor svært kan det være – projektledelse er da bare sund fornuft”, men utallige undersøgelser viser, at vi kun lykkes med højst 50% af de projekter, vi sætter i søen. Nogle mener, at tallet for succesfulde projekter er så lavt som 30%. Uanset det nøjagtige tal, så er det Xvotos klare overbevisning, at det kan gøres bedre.

Forsinkede projekter er ikke en naturlov
Ser du også i din virksomhed, at nogle projekter – måske endda de fleste – bliver forsinkede eller overskrider det afsatte budget? Den kedelige spiral kan vendes uden at det bliver hverken besværligt
eller dyrt for dig. Xvoto hjælper med at kombinere agile metoder og teknikker med den projektmetode, som du allerede har I din virksomhed, og vi gør det på en så overskuelig og intuitiv måde, at hele din organisation kan følge med. Det betyder, at du vil se, at din metode faktisk bliver brugt efter hensigten.
En sidegevinst for dig og din virksomhed er, at I med en mere enkel og tilpasset metode får løftet projektkompetencerne hos hele jeres projektledergruppe, og ikke kun dem, der allerede er ”skarpe”.
Vi underviser også gerne dine projektledere eller projektteams i agile metoder eller kontekstbaseret projektledelse, der både omfatter traditionelle og agile teknikker og metoder. Det sikrer for det første, at I får et fælles sprog, når I taler om og arbejder med jeres projekter, men også at I får løftet kompetenceniveauet i bredden, så det bliver nemmere at dele viden fordi I arbejder på en mere ensartet måde i jeres projekter. Fordelen for dig er, at jeres projektorganisation bliver mere homogen, og den bredere viden om agile metoder og teknikker vil samtidig sikre dig det optimale udbytte af jeres agile implementering.

Du behøver ikke at finde dig i forsinkede projekter, og projekter der overskrider den økonomi, du har afsat. Der kan være mange årsager til, at tingene går galt, men sikkert er det, at hvis du ikke har nogle enkle men robuste rammer omkring dine projekter og den måde, I har valgt at køre projektledelse på, så er sandsynligheden for, at projekterne kører af sporet overhængende.

Kunne du tænke dig, at alle dine projektledere bliver mere effektive, kunne du tænke dig at få løftet projektkompetencerne i bredden og ikke kun hos de projektledere, der allerede er knivskarpe, og kunne du tænke dig en større hitrate i dine projekter, så kontakt os for en uforpligtende snak om, hvilke simple tiltag du kan gøre for at få løftet jeres projektkompetencer til gavn for din virksomheds bundlinje.

Få agilitet ind i hele din organisation
Hvis man skal drage den fulde nytte af en agil implementering, er det et ”must”, at hele organisationen kan agere agilt. Det kræver en aktiv og konsekvent…

Rådgivning der rykker
Erkendelsen af, at projekter er forretning, og at projekters økonomi rammer bundlinjen enten positivt men ofte negativt, er endnu ikke særlig udbredt. I hvert fald ikke i et omfang, der har udmøntet sig i, at ledelser i bred forstand begynder at interessere sig dybere for de projekter, som de har valgt at afsætte økonomi til.

Ofte er der tale om endog meget store summer, som lægges i hænderne på projektledere, der ikke har de nødvendige forudsætninger for at styre projekterne sikkert igennem. Men det kan der gøres noget ved.

Xvotos konsulenter kan med deres tilbundsgående viden om projekter give jer vejledning og råd, der kan vende en negativ spiral, eller gøre gode projektledere endnu bedre. Lad os give dig en vurdering af, hvor du kan sætte ind, hvis du vil have større succes med dine projekter. Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere om, hvordan du med blot få greb kan styrke din projektorganisation.