Kurser

Kurser og undervisning

Hos Xvoto får du mere end en certificering eller kompetenceopbygning. Xvoto tager hensyn til, at vores kursisters forudsætninger og arbejdsmæssige vilkår kan være meget forskellige, så alle kan være med

Måske er du i en lille virksomhed med begrænsede midler til uddannelse? Måske er du selvstændig konsulent, som er meget følsom over for tabt arbejdsfortjeneste? Du har måske arbejdet som Scrum Master eller projektleder i længere tid, men ønsker at få papir på din viden, eller måske vil du gerne certificeres, men har endnu ikke fået erfaring som agil projektleder? Xvoto imødekommer dine behov ved at tilbyde en række kurser, som nok kan have samme overskrift, men som samtidig er målrettet dine ønsker.

Scrum kurser, som giver dig meget mere end en certificering

Flere og flere organisationer opdager fordelene ved en mere agil tilgang, og anvender Scrum, når de skal gennemføre IT-projekter. Men mange overser, at det, der på overfladen virker enkelt, er svært at gennemføre i praksis og glemmer, at det involverer mere end projektafdelingen, hvis man skal have gevinst af de nye agile teknikker. Konsekvensen af en overfladisk Scrum-implementering er, at der skæres hjørner af de agile processer, eller at man springer vitale elementer over. Dette forhindrer, at man får det optimale udbytte af sin Scrum-implementering. Det er utrolig vigtigt, at Scrum implementeres på en ensartet måde i din organisation, så du sikrer, at alle taler samme sprog. Så kan du sammenligne projektresultaterne og kan finde frem til præcis dén gode praksis, der passer bedst til din virksomhed. Det første skridt på dén vej er at sørge for, at dem, der arbejder med Scrum, har det samme udgangspunkt. Det kan du sikre ved at melde jeres agile projektmedarbejdere på et Scrum-certificeringskursus hos Xvoto. Vi garanterer, at du som Scrum Master får basis for at forstå Scrum på et så dybt niveau, at du kan få det bedst mulige udbytte af jeres Scrum-implementering. Xvotos undervisere er alle certificerede i både agile og traditionelle metoder, f.eks. Scrum, Kanban, PRINCE2 og PMI. Vi har således et holistisk syn på og en tilbundsgående viden om projektmetoder, og vi ved, hvad der virker bedst hvornår. Det betyder, at du vil opleve undervisere, der kan relatere Scrum til andre metoder – det hele på basis af erfaringer fra konkrete projekter. Skulle du være så uheldig, at du IKKE består din certificering i første hug, får du en chance mere med Xvoto. Vi giver dig muligheden for at tage certificeringen 2 gange!  Tilmeld dig dit Scrum kursus hér

Du får en enkel og intuitiv projektmetode med CBPM – Context-based Project Management

Traditionelle projektmetoder er efterhånden vokset så meget, og er blevet så komplekse, at man nemt mister overblikket. Hvis du arbejder i en organisation, hvor der ikke er behov for et kæmpe metodeapparat, så vil CBPM (Kontekstbaseret projektledelse) være noget for dig. CBPM er bygget op på en måde, der sikrer, at du kun bruger det, der giver dig overblik, men undlader alt, der ikke er absolut nødvendigt. Du skal ikke længere skrive dokumenter for dokumenternes skyld, men kun koncentrere dig om de dokumenter, som vitterlig skal bruges på dit projekt og giver værdi for dig selv, din ledelse eller din styregruppe. Tilmeld dig dit CBPM kursus hér

Kanban giver øjeblikkelige effektivitetsforbedringer

Kender du denne situation: Opgaverne vælter ind i din afdeling, og de kommer alle vegne fra. Nogle ringer til ham eller hende, de plejer at tale med, nogle sender en mail,der havner i en tilfældig kollegas mailboks, og så er der jo også lige de projekter, som I er involveret i. Dertil kommer jeres tilbagevendende opgaver, f.eks. en ugentlig statusrapport, en månedlig økonomioversigt, en kvartalsopgørelse eller en årlig resultatoversigt. Er det også svært for dig og din afdeling at bevare overblikket? Er du sikker på, at du laver de rigtige ting i den rigtige rækkefølge? Nogle opgaver er vigtigere end andre, men er du sikker på, at det er de vigtigste opgaver, som ligger øverst i bunken? Hvis du kunne tænke dig

  • at få styr på kompleksiteten
  • at få overblik over alt, hvad der foregår i din afdeling
  • at sikre, at I arbejder mere effektivt,
  • at du får afsluttet dine opgaver hurtigere
  • at du og dine kolleger oplever mindre stress

Så er Kanban løsningen! Kanban tager udgangspunkt i jeres konkrete situation, og afdækker, hvor de største flaskehalse er. Derefter fjerner I disse flaskehalse én efter én. Kanban egner sig til styring af alt videnarbejde og kan bruges praktisk talt over alt i din organisation. Kun du bestemmer, hvor grænsen går. Xvoto har implementeret Kanban i en række forskellige afdelinger og til forskellige formål. Vi har bl.a. implementeret Kanban i:

  • IT-driftsafdelinger for at holde styr på forskellige typer arbejdsopgaver
  • Kommunikationsafdelinger for at holde styr på deres mangeartede opgaver med deadlines m.v.
  • PMO’er for at få overblik over og til styring af projektportefølje
  • Projekter til projektledelse af interne og eksterne projektressourcer

Dette er blot et meget lille udsnit af de anvendelsesmuligheder, som findes. Hvis du vil høre mere, om, hvordan Kanban kan give dig overblik over din afdelings komplekse hverdag og sikre større effektivitet og gladere medarbejdere, så er du velkommen til at kontakte os. Tilmeld dig dit Kanban kurus hér

Generel projektledelse

Hvis du skal have det fulde overblik over dine projekter, er der en række discipliner, som du skal kende til som projektleder. Det drejer sig bl.a. om kommunikations-planlægning, ledelse af teams,interessentstyring, risikostyring m.v. Uanset om du leder agile eller traditionelle projekter, er det vitalt, at du mestrer disse discipliner, hvis du skal sikkert i mål med dit projekt. Vil du vide mere om Xvotos kurser i generel projektledelse, så læs mere hér. Vil du vide mere om, hvilket udbytte du kan få af at deltage på Xvotos kurser, eller hvordan disse kan kombineres, så du får det optimale miks af kurser, så ring til os på 5151 9297